Nieuws

Lithamax SL: voor topprestaties van melkvee

Lithamax SL verhoogt de benutting van het bestaande rantsoen en verhoogt de dagelijkse drogestof opname. In combinatie met Calsea Minerale Likblokken is er sprake van een compleet concept. Het likblok vult via individuele opname mogelijke tekorten in micro nutriënten aan. Deze zelfregulerende mineralenvoorziening voor het individuele dier draagt bij aan een vitale koe die goed vreet, drinkt, herkauwt en optimaal produceert. Bekijk de flyer voor meer informatie >>  Flyer Lithamax SL (003)