Nieuws

Tijd om krachtvoerboxen kalibreren

Efficiënt voeren

Goed en efficiënt voeren begint met de juiste afstellingen van de apparatuur. Door onjuiste afstellingen kan het in de praktijk voorkomen dat er grote afwijkingen ontstaan in de krachtvoergift. Hierdoor krijgen de koeien te weinig of juist te veel krachtvoer wat nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de veestapel en voor de krachtvoerkosten.

Te veel voeren kost geld, kleine afwijkingen in de krachtvoergift kan op jaarbasis veel geld kosten. Naast dat dit geld kost bestaat er de kans dat restanten worden opgegeten door andere dieren wat negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid, zoals een te ruime conditie tijdens de droogstand.

Te weinig voeren brengt echter ook negatieve gevolgen met zich mee. De koe krijgt minder krachtvoer dan zij nodig heeft wat leidt tot gezondheidsproblemen en een lagere melkproductie dan verwacht. Daarnaast heeft een te lage krachtvoergift een negatieve invloed op het bezoekgedrag van de melkrobot en de rust tijdens het melken.

Kalibreren

Wij adviseren u om uw melkrobot(s) en krachtvoerboxen regelmatig te kalibreren. Aangezien samenstelling van het krachtvoer, en daarmee het gewicht, per levering kan afwijken is het advies om na elke levering een nieuwe kalibratie uit te voeren.

Advies nodig over hoe een juiste kalibratie uit te voeren? Neem dan gerust contact met ons op.