Nieuws

Samenwerking GEA-dealers Farmonie en Schipper FarmTech

Midden- en Oost-Nederland: land van melk en harmonie

Het is geen publiek geheim dat twee sterke GEA dealers, Schipper FarmTech en Farmonie, sinds 1 juli jl. een samenwerkingsverband zijn aangegaan. Dankzij deze samenwerking worden melkveehouders in Midden- en Oost-Nederland nog beter bediend op het gebied van melkwinning, stalinrichting, koeling en bedrijfsmanagement.

Met vestigingen in Putten (FarmTech), Wilp (Farmonie) en Lichtenvoorde (Farmonie) blijven we dicht op de boer opereren. Dit betekent dat de bestaande contactpersonen vanuit service en verkoop intact blijven; één van de pijlers onder het succes van deze zelfstandig opererende GEA-dealers. Ook de naamstelling van beide bedrijven blijft vooralsnog ongewijzigd.

FarmTech en Farmonie dragen met trots de GEA-visie uit. Een visie die antwoord geeft op de toenemende vraag naar hoogwaardige melk- en zuivelproducten wereldwijd. GEA levert sinds 1926 innovatieve oplossingen om aan deze vraag tegemoet te komen: alles voor het conventioneel en automatisch melken, de opslag van melk, (automatische) voersystemen, mesttechniek, stalinrichting, oplossingen voor jongvee en geïntegreerde hulpmiddelen voor (melk)bedrijfsmanagement ondersteund door slimme serviceconcepten. De toepassing van GEA resulteert in sterke melkveebedrijven; de basis voor een betrouwbare, toekomstbestendige en gezonde dienstverlening.

Samenwerking in de praktijk
Voor de buitenwereld zijn de effecten van de samenwerking niet altijd direct zichtbaar. Daarentegen zijn we in staat krachten te bundelen en ons verder te professionaliseren op gebied van personeel, certificering en managementtaken.
Bovenal delen we kennis, waarmee we onze specialismen nog meer kunnen effectueren. Dit betekent dat FarmTech en Farmonie nog slimmer, sneller en scherper kunnen opereren in een beweeglijke markt, resulterend in extra voordeel voor de melkveehouder.

Het resultaat van de samenwerking komt concreet tot uiting in diverse projecten die FarmTech en Farmonie afgelopen jaar gezamenlijk hebben uitgevoerd. Zo hebben twee van onze monteurs samen AMS-updates uitgevoerd bij klanten van FarmTech en Farmonie. Tijdens het uitvoeren van deze AMS-updates zijn alle bestaande Monoboxen en DairyRobots geüpgraded met de nieuwste GEA-innovaties en -technieken. Ook hebben monteurs van FarmTech en Farmonie samen een melkstal- en stalrenovatie uitgevoerd in respectievelijk Eemnes en Almen. Een samenwerking waarbij veel kennis werd uitgewisseld en die voor alle betrokkenen absoluut naar meer smaakt.

FarmTech en Farmonie: uw partners in het land van melk en harmonie!