Nieuws

Gekorrelde bodemverbeteraar

Een goede bodemconditie is tegenwoordig belangrijker dan ooit. Als reactie op het nadelig effect van het mestoverschot op milieu (water, lucht, bodem) is mestbeleid ontwikkeld dat regels stelt aan aanvoer en overschot van mineralen. De aanvoer en het overschot van mineralen verkleinen mét behoud van opbrengst, kwaliteit en inkomen dwingt ons mest en kunstmest efficiënt aan te wenden en te benutten. Een perfecte bodemconditie is dan essentieel.
Alleen bij een optimale bodemconditie doen bemestingen bodem wat van hen verwacht wordt. De huidige scherpe bemestingsadviezen gaan danook uit van een optimale bodemconditie. Het opvolgen van bemestingsadviezen bij een suboptimale bodemconditie kan dan leiden tot opbrengst en kwaliteit verliezen.

Een fitte bodem heeft een:
(1) optimale pH,
(2) goede structuur,
(3) actief bodemleven,
(4) goede nutriëntenbinding(kationen) aan klei-humuscomplex (CEC),
(5) bewerkstelligt een hogewerking van dierlijke mest,
(6) efficiënte benutting vanvoedingsstoffen (uit bodem,dierlijke mest en kunstmest),
(7) en levert voedingsstoffen inde juiste verhouding.

Timac Agro gekorrelde bodemverbeteraars helpen u de bodemconditie van bodem te verbeteren/handhaven en de benutting van dierlijke mest en kunstmest te verhogen. Meer informatie is te vinden in de flyer >>