XScrew Mestscheider

De XScrew is, op basis van een bestaand concept met ruim 12 jaar ervaring, special ontwikkeld door de scheiding van rundveemest en drijfmest van melkvee in het bijzonder.  Alle overige mestsoorten moeten per situatie worden beoordeeld. Een vereiste is om uit te gaan van goed gehomogeniseerde mest, om een uniform eindproduct te verkrijgen. De resultaten van mestscheiding zijn afhankelijk van de omstandigheden, zoals type mest, homogeniteit, ouderdom van de mest en structuur van de mest. Ook de afstelling van de scheider en de randapparatuur heeft grote invloed.

Voor de volledige folder kunt u hier klikken.

194.mestscheider2

Contactgegevens
Leembruggerweg 3a
3882 RV Putten

Tel. (0341) - 743943
E-mail: info@schipperfarmtech.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
08.00 – 17.00 uur.

Zaterdag
08.30 – 12.30 uur beperkt.
Dealer van: